بایگانی برچسب ها: اقسام مشاركت تجارتي

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

دانلود مقاله مشارکت تجارتی Joint Venture اصطلاحي است انگليسي كه در زبان حقوقي و اقتصادي كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضيها با توجه به اينكه اين اصطلاح براي اولين مرتبه در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبير نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نيست و گاه ماهيت حقوقي شركت را به خود مي گيرد. اكثر قريب به اتفاق مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي در...

ادامه مطلب