بایگانی برچسب ها: اقسام وصيت

دانلود مقاله وصیت

دانلود مقاله وصیت

وصیت فهرست مطالب مقدمه2 بخش اول : تعاريف و کليات 3 1- معناي وصيت3 2- مشروعيت وصيت5 3- اقسام وصيت6 3-1- وصيت تمليکي6 3-2- وصيت عهدي 6 4- ارکان وصيت 7 5- آيا وصيت عقد است يا ايقاع 8 6- لزوم وجواز در وصيت 8 7- وصيت در قانون مدني ايران و ساير کشورها 9 بخش دوم : ترجمه و تحقيق انواع وصيت 13 1- وصيت تمکيلي 13 2- وصيت عهدي13 وصيت در قرآن 16 فهرست منابع و مآخذ 33 مقدمه از مهم‌ترين مسائلي كه جامعه بشري در دنياي قديم و تا عصر حاضر نيازمند آن ...

ادامه مطلب