بایگانی برچسب ها: اقليم های ايران از نظر بارندگی

دانلود پروژه زراعت غلات

دانلود پروژه زراعت غلات

زراعت غلات فهرست مطالب : مقدمه5 فصل اول موقعيت و شرايط آب و هوايی منطقه کشت تقسيم بندی اقليم ايران8 شهرستان ميانه9 اقليم های ايران از نظر بارندگی11 نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر ميانه12 نمودار بارش شهر ميانه13 فصل دوم: خصوصيات خاکهای شور و اصلاح آنها تعريف خاک15 بافت خاک15 ساختمان خاک17 انواع خاک17 تشکيل خاکهای شور و اصلاح آنها20 فصل سوم خصوصيات گياهان مورد استفاده در تناوب ذرت25 سيب زمينی44 گندم64 سويا74 شبدر104 فصل چهارم: رعايت تناو...

ادامه مطلب