بایگانی برچسب ها: اقليم های ايران از نظر بارندگی

دانلود پروژه زراعت غلات

دانلود پروژه زراعت غلات

زراعت غلات فهرست مطالب : مقدمه۵ فصل اول موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت تقسیم بندی اقلیم ایران۸ شهرستان میانه۹ اقلیم های ایران از نظر بارندگی۱۱ نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر میانه۱۲ نمودار بارش شهر میانه۱۳ فصل دوم: خصوصیات خاکهای شور و اصلاح آنها تعریف خاک۱۵ بافت خاک۱۵ ساختمان خاک۱۷ انواع خاک۱۷ تشکیل خاکهای شور و اصلاح آنها۲۰ فصل سوم خصوصیات گیاهان مورد استفاده در تناوب ذرت۲۵ سیب زمینی۴۴ گندم۶۴ سویا۷۴ شبدر۱۰۴ فصل چهارم: رعایت...

ادامه مطلب