بایگانی برچسب ها: اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره.pdf

دانلود مقاله اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره و كاركرداجازه در آن

دانلود مقاله اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره و كاركرداجازه در آن

اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره و كاركرداجازه در آن تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.  کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.  در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده. 1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان...

ادامه مطلب