بایگانی برچسب ها: اكسپرسيونيسم در آثار بيكن

دانلود مقاله زندگي نامه و بررسي آثار فرانسيس بيكن

دانلود مقاله زندگي نامه و بررسي آثار فرانسيس بيكن

دانلود مقاله زندگي نامه و بررسي آثار فرانسيس بيكن فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول زندگي‌نامه فرانسيس بيكن 3 فصل دوم اكسپرسيونيسم در آثار بيكن 26 تجزيه و تحليل آثار30 الف- تابلوي دوشقة گوساله 30 ب- سلف پرتره‌ها و پرتره‌ها 34 ج- سوئيني مبارز 37 فصل سوم : نتيجه‌گيري 38 فهرست منابع 46 گزارش كار عملي 47 تصاوير كار عملي 48 فهرست تصاوير آدمهايي كه از ترس به خود پيچيده 22 سه طرح فيگور بر پايه تصليب 23 پاپ معصوم دهم 24 دوشقه گوساله 39 سه طرح...

ادامه مطلب