بایگانی برچسب ها: الگوريتمهاي مسير يابي دركاربرد

دانلود پروژه الگوریتمهای مسیریابی

دانلود پروژه الگوریتمهای مسیریابی

الگوریتمهای مسیریابی * مقدمه * الگوریتمهای مسیر یابی * اصل بهینگی * مسیر یابی کوتاه ترین مسیر     * الگوریتم غرق کردن     * مسیر یابی بردار فاصله     * مسئله بی نهایت گرایی     * مسیر یابی حالت پیوند     * کسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها * اندازه گیری هزینه خط * ساخت بسته‌های حالت پیوند * توزیع بسته‌های حالت پیوند. * محاسبه مسیرهای جدید * مسیریابی سلسله مراتبی * مسیریابی پخشی * مسیریابی چند پخشی * مسیریابی برای میزبانهای سیار * مسیریابی در...

ادامه مطلب