بایگانی برچسب ها: الگوريتم شاخه و قيد موازي آسنكرون.ppt

دانلود مقاله تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون

دانلود مقاله تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون

تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون Asynchronous Parallel Branch and Bound Algorithm  ۱- خلاصه: در این مقاله توضیحی درباره کامپیوترهای موازی می‌دهیم و بعد الگوریتمهای موازی را بررسی می‌کنیم. ویژگیهای الگوریتم branch & bound را بیان می‌کنیم و الگوریتمهای b&b موازی را ارائه می‌دهیم و دسته‌ای از الگوریتمهای b&b آسنکرون برای اجرا روی سیستم MIMD را توسعه می‌دهیم. سپس این الگوریتم را که توسط عناصر پردازشی ناهمگن اجرا شده است بررس...

ادامه مطلب