بایگانی برچسب ها: الگوريتم ژنتيكي براي آناليز كارايي سبد سهام‌

دانلود مقاله استفاده از الگوریتم ژنتیکی برای آنالیز کارایی سبد سهام‌

دانلود مقاله استفاده از الگوریتم ژنتیکی برای آنالیز کارایی سبد سهام‌

استفاده از الگوریتم ژنتیکی برای آنالیز کارایی سبد سهام‌ فهرست مطالب استفاده از الگوریتم ژنتیکی برای آنالیز کارایی سبد سهام‌ ۱ مقدمه  ۱ تغییرات روزانه قیمت – حجم مبنا – اوراق مشارکت – افزایش سرمایه ۴ شرکتهای موج سومی ۱۲ آینده سرمایه داری صنعتی در ایران. ۲۰ آینده سرمایه داری صنعتی در ایران. ۲۰ آینده بورژوازی ملی صنعتی ۲۰ ارزش بازار سهام  ۲۶ کاهش ارزش پول ملی ۲۹ بودجه دولتی ۳۲ ساز و کار بودجه  ۳۴ واقعیتهای بودجه  ۳۵ ترک...

ادامه مطلب