بایگانی برچسب ها: الگوریتمهای مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود رایگان پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی

دانلود رایگان پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی

دانلود پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی فهرست مطالب .۱خصوصیات شبکه های اقتضایی .۲کاربردهای شبکه های اقتضایی .۳مقدمه ای بر امنیت شبکه های اقتضایی .۴حملات شناخته شده در شبکه های اقتضایی .۵آرایش کلید در شبکه های اقتضایی .۶پروتکل های AODV، DSR، ARAN، ARIADNE و SMR .۷پروتکل جدید ELMAR .۸پروتکل جدید SELMAR .۹مقایسه عملکرد و امنیت پروتکل ها .۱۰نتیجه گیری و پیشنهادها .۱۱منابع خصوصیات ارتباط بی سیم، تشکیل برحسب اقتضا، مسیریابی چندپرشی، خودکار (بی ن...

ادامه مطلب