بایگانی برچسب ها: الگوریتمهای مسیریابی در شبکه

دانلود رایگان پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی

دانلود رایگان پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی

دانلود پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی فهرست مطالب .1خصوصيات شبکه هاي اقتضايي .2کاربردهاي شبکه هاي اقتضايي .3مقدمه اي بر امنيت شبکه هاي اقتضايي .4حملات شناخته شده در شبکه هاي اقتضايي .5آرايش کليد در شبکه هاي اقتضايي .6پروتکل هاي AODV، DSR، ARAN، ARIADNE و SMR .7پروتکل جديد ELMAR .8پروتکل جديد SELMAR .9مقايسه عملکرد و امنيت پروتکل ها .10نتيجه گيري و پيشنهادها .11منابع خصوصیات ارتباط بي سيم، تشکيل برحسب اقتضا، مسيريابي چندپرشي، خودکار...

ادامه مطلب