بایگانی برچسب ها: الگوریتمهای مسیریابی

دانلود رایگان پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی

دانلود رایگان پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی

دانلود پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی فهرست مطالب .۱خصوصیات شبکه های اقتضایی .۲کاربردهای شبکه های اقتضایی .۳مقدمه ای بر امنیت شبکه های اقتضایی .۴حملات شناخته شده در شبکه های اقتضایی .۵آرایش کلید در شبکه های اقتضایی .۶پروتکل های AODV، DSR، ARAN، ARIADNE و SMR .۷پروتکل جدید ELMAR .۸پروتکل جدید SELMAR .۹مقایسه عملکرد و امنیت پروتکل ها .۱۰نتیجه گیری و پیشنهادها .۱۱منابع خصوصیات ارتباط بی سیم، تشکیل برحسب اقتضا، مسیریابی چندپرشی، خودکار (بی ن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه الگوریتمهای مسیریابی

دانلود پروژه الگوریتمهای مسیریابی

الگوریتمهای مسیریابی * مقدمه * الگوریتمهای مسیر یابی * اصل بهینگی * مسیر یابی کوتاه ترین مسیر     * الگوریتم غرق کردن     * مسیر یابی بردار فاصله     * مسئله بی نهایت گرایی     * مسیر یابی حالت پیوند     * کسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها * اندازه گیری هزینه خط * ساخت بسته‌های حالت پیوند * توزیع بسته‌های حالت پیوند. * محاسبه مسیرهای جدید * مسیریابی سلسله مراتبی * مسیریابی پخشی * مسیریابی چند پخشی * مسیریابی برای میزبانهای سیار * مسیریابی در...

ادامه مطلب