بایگانی برچسب ها: الگوریتم زمانبند چندگانه برای کنترل همزمانی سیستمهای پایگاه داده موازی

دانلود مقاله الگوریتم زمانبند چندگانه برای کنترل همزمانی

دانلود مقاله الگوریتم زمانبند چندگانه برای کنترل همزمانی

الگوریتم زمانبند چندگانه برای کنترل همزمانی سیستمهای پایگاه داده موازی فهرست مطالب چکیده : 1 ) مقدمه 2 ) زمینه بحث 2 . 1 ) تعاریف پایه ای 2 . 2 ) سیستمهای پایگاه داده موازی  2 . 3 ) مثال انگیزشی  1 ) پردازش تربیتی اطلاعات  2 ) ترافیک ورودی و خروجی اجتناب ناپذیر.  2 . 4 ) مدلی از سیستم پایگاه داده موازی  2 . 5 ) الگوریتم و استدلال SR پیشنهادی 2 . 5 . 1 ) شبه پی در پی پذیری در پایگاه داده موازی (PDQ-SR) 2 . 5 . 2 ) قضیه PDQ-SERIALI...

ادامه مطلب