بایگانی برچسب ها: الگوهاي اجتماعي

دانلود پروژه سیاه‌ خروس قفقازی

دانلود پروژه سیاه‌ خروس قفقازی

سیاه‌ خروس قفقازی فهرست مطالب فصل اول: كليات 1-1 مقدمه 2 1-2- پيشينه مطالعاتي 2 1-2-1- پيشينه مطالعاتي در قفقاز 2 1-2-2- پيشينه مطالعاتي در ايران 3 1-3- پراكنش 4 1-3-1- پراكنش جهاني 4 1-3-2- پراكنش در تركيه 5 1-3-3- پراكنش در جمهوري آذربايجان 6 1-3-4-  پراكنش در ايران 6 فصل دوم: مطالعات كتابخانه اي 2-1- معرفي منطقه حفاظت شده ارسباران 9 2-1-1- وسعت و حدود جغرافيايي 9 2-1-1-1- حدود چهارگانه جغرافيايي 9 2-1ـ1ـ2ـ تقسيمات سياسي ـ ادار...

ادامه مطلب