بایگانی برچسب ها: الگوهاي اجتماعي

دانلود پروژه سیاه‌ خروس قفقازی

دانلود پروژه سیاه‌ خروس قفقازی

سیاه‌ خروس قفقازی فهرست مطالب فصل اول: کلیات ۱-۱ مقدمه ۲ ۱-۲- پیشینه مطالعاتی ۲ ۱-۲-۱- پیشینه مطالعاتی در قفقاز ۲ ۱-۲-۲- پیشینه مطالعاتی در ایران ۳ ۱-۳- پراکنش ۴ ۱-۳-۱- پراکنش جهانی ۴ ۱-۳-۲- پراکنش در ترکیه ۵ ۱-۳-۳- پراکنش در جمهوری آذربایجان ۶ ۱-۳-۴-  پراکنش در ایران ۶ فصل دوم: مطالعات کتابخانه ای ۲-۱- معرفی منطقه حفاظت شده ارسباران ۹ ۲-۱-۱- وسعت و حدود جغرافیایی ۹ ۲-۱-۱-۱- حدود چهارگانه جغرافیایی ۹ ۲-۱ـ۱ـ۲ـ تقسیمات سیاسی ـ اداری...

ادامه مطلب