بایگانی برچسب ها: الگوهاي خطي تعميم يافته

دانلود پروژه رگرسیون لجستیک

دانلود پروژه رگرسیون لجستیک

رگرسیون لجستیک فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ای بر الگوهای خطی تعمیم یافته ۱ ۱-۱- الگوهای خطی : ۱ ۱-۲-الگوهای غیر خطی : ۳ ۱-۳- الگوهای خطی تعمیم یافته : ۳ ۱-۴- رگرسیون لجستیک حالت خاصی از رده الگوهای خطی تعمیم یافته: ۵ فصل دوم: رگرسیون لجستیک ۷ ۲-۱ـ مفهوم کلی متغیرهای نشانگر : ۷ ۲-۲- مدل‌های رگرسیونی با یک متغیر پاسخ نشانگر : ۷ ۲-۳- الگوی رگرسیونی که واریانس تابعی از میانگین است : ۸ ۲-۴- یک مدل خطی : ۱۰ ۲-۵- یک مدل غیرخطی : ۱۱ ۲-۶- چند خاص...

ادامه مطلب