بایگانی برچسب ها: الگوهای برنامه ريزی

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ فهرست مطالب: •    فصل اول :  زمانبندی بلادرنگ مقدمه مشخصات سیستم های بلادرنگ زمانبندی بلادرنگ رویکردهای ایستای مبتنی بر جدول رویکردهای ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن رویکردهای پویا بر اساس برنامه ریزی رویکردهای پویا با بهترین کوشش زمانبندی ایستا مبتنی بر جدول زمانبندی ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن زمانبند مهلت زمانی زمانبندی Linux زمانبندی Unix SVR •    فصل دوم : الگوریتم های...

ادامه مطلب