بایگانی برچسب ها: الگوی یک طرح درس

دانلود مقاله چگونه می توانیم تدریس موفق داشته باشیم؟

دانلود مقاله چگونه می توانیم تدریس موفق داشته باشیم؟

چگونه می توانیم تدریس موفق داشته باشیم؟ فهرست مطالب۱ چکیده مقاله۲ مقدمه۳ ارتباط واثرآن درفرآیندتدری۴ نگرش کلی درمورد تدریس۶ مهارتهای قبل ازتدریس۷ الگوی یک طرح درس ۸ مهارتهای ضمن تدریس ۱۲ مهارتهای پس ازتدریس ۱۳ فنونی چند درمورد انگیزش۱۵ منابع ومآخذ ۱۸ چکیده مقاله ما دراین مقاله سعی کرده ایم بیشتردرمورد چگونه ارائه تدریس موفق بحث می کنیم. اول ازهمه چیزازارتباط صحبت می کنیم. چون قبل ازهرگونه اقدام به تدریس ایجاد ارتباط گرم و مناسب بین دانش آم...

ادامه مطلب