بایگانی برچسب ها: امامزاده ها و زيارتگاهها

دانلود مقاله شهردرگز

دانلود مقاله شهردرگز

شهردرگز فهرست مطالب مقدمه. 1 فصل اول- جغرافياي طبيعي.. 2 كوه ها 2 1. كوه الله اكبر (Allahoakbar) 3 2. كوه چوريك (churik) 3 3. كوه مانيس داغلار (Monis-daghlar) 3 4. كوه خرپشتي داغ (Karposhty Dagh) 3 رودها 3 1. رود درونگر. 4 2. رود زنگلانلو (Zanglanlu) 4 3. رود لايين سو (Lain Su) 4 آب و هوا 4 پوشش گياهي.. 5 فصل دوم: جغرافياي تاريخي.. 6 1. نسا (Nesa) 6 2. ابيورد Abivard.. 7 سابقه ايجاد شهر محمد آباد. 7 فصل سوم- جغرافياي اقتصادي.. 9 كشاورزي.. 9 ...

ادامه مطلب