بایگانی برچسب ها: امامزاده ها و زيارتگاهها

دانلود مقاله شهردرگز

دانلود مقاله شهردرگز

شهردرگز فهرست مطالب مقدمه. ۱ فصل اول- جغرافیای طبیعی.. ۲ کوه ها ۲ ۱٫ کوه الله اکبر (Allahoakbar) 3 ۲٫ کوه چوریک (churik) 3 ۳٫ کوه مانیس داغلار (Monis-daghlar) 3 ۴٫ کوه خرپشتی داغ (Karposhty Dagh) 3 رودها ۳ ۱٫ رود درونگر. ۴ ۲٫ رود زنگلانلو (Zanglanlu) 4 ۳٫ رود لایین سو (Lain Su) 4 آب و هوا ۴ پوشش گیاهی.. ۵ فصل دوم: جغرافیای تاریخی.. ۶ ۱٫ نسا (Nesa) 6 ۲٫ ابیورد Abivard.. 7 سابقه ایجاد شهر محمد آباد. ۷ فصل سوم- جغرافیای اقتصادی.. ۹ کشاورزی...

ادامه مطلب