بایگانی برچسب ها: امتناع شوهر از انجام ساير وظايف زوجيت

دانلود مقاله طلاق قضائي و طبيعت حقوقي آن

دانلود مقاله طلاق قضائي و طبيعت حقوقي آن

طلاق قضائي و طبيعت حقوقي آن فهرست مطالب 1- حدود اختيار مرد در امر طلاق 2- طلاق بدرخواست زن و حكم دادگاه الف – طلاق زوجه غايب مفقودالاثر ب – عجز و امتناع شوهر از انفاق ج – امتناع شوهر از انجام ساير وظايف زوجيت د- عسر وحرج زن مبناي فقهي عسروحرج براي درخواست طلاق الف – طبيعت طلاق در مورد غايب مفقودالاثر ب – ماهيت طلاق حاكم در مورد ترك انفاق وعسرو حرج منابع: حدود اختيار مرد در امر طلاق با توجه به لحن خطاب و ب...

ادامه مطلب