بایگانی برچسب ها: امكاناتي براي انجام تحليلهاي امنيتي

دانلود مقاله پایگاه داده شی گرا

دانلود مقاله پایگاه داده شی گرا

پایگاه داده شی گرا فهرست مطالب شی گرایی:.. ۱ مفاهیم شی گرایی.. ۴ شناخت اشیاء.. ۵ مدل اشیاء.. ۸ رفتار اشیاء.. ۹ زبان یکپارچه مدل‌سازی چیست؟.. ۱۰ مصارف دیاگرام موارد استفاده.. ۱۰ نمودار کلاس.. ۱۱ نمودار همکاری.. ۱۱ نمودار ترتیبی.. ۱۲ کنترل دسترسی تشخیصی در پایگاههای داده شیء گرا.. ۱۲ امکاناتی برای انجام تحلیلهای امنیتی.. ۱۴ برنامه نویسی شی ئ گرا.. ۱۵ تجرید Abstraction. 16 سه اصل oop. 18 کپسول سازی encapsulation. 18 وراثت inheritance. 22 ...

ادامه مطلب