بایگانی برچسب ها: امنیت اطلاعات در مبادله الکترونیکی داده ها

دانلود مقاله مبادله الكترونيك داده ها

دانلود مقاله مبادله الكترونيك داده ها

مبادله الكترونيك داده ها   فهرست مطالب چكيده 4 تعريف مبادله الكترونيك داده ها 7 مستندات مورد انتقال 8 تفاوت باانتقال الكترونيك وجوه و پست الكترونيك 8 استانداردهاي مبادله الكترونيك داده ها 9 محدوديتهاي اجراي مبادله الكترونيك داده ها 14 منابع: 22 چكيده مبادله الكترونيك داده ها يكي از فناوريهاي اساسي براي كسب و كار الكترونيك است كه سبب انتقال استاندارد اسناد معاملاتي همچون صورتحسابها، آگهي ها، حواله ها، سفارشها و رسيدها مابين دو سازما...

ادامه مطلب