بایگانی برچسب ها: اموال خارج از مالیات

دانلود مقاله مالیات بر درآمد املاک

دانلود مقاله مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد املاک فهرست مطالب مقدمه  مالیات بردر آمد املاک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرح ‌ طبقه اول‌ طبقه دوم‌ طبقه سوم اموال خارج از مالیات نتیجه گیری منابع مقدمه در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی  و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. ب...

ادامه مطلب