بایگانی برچسب ها: امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی ( چوبی ، لیوانی ، قیفی ) فهرست مطالب مقدمه 1 معرفی محصول 2 -1-1 نام و کد محصول : 2 1-2 شماره تعرفه گمرکی: 3 1-3 شرایط واردات : 4 1-4 استانداردهاي محصول: 4 1-5 قیمت تولید داخلی و جهانی : 5 1-6 معرفی انواع و کاربردهاي محصول: 5 -1-7 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول: 6 -1-8 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز : 7 -1-9 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول: 7 ...

ادامه مطلب