بایگانی برچسب ها: امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی ( چوبی ، لیوانی ، قیفی ) فهرست مطالب مقدمه ۱ معرفی محصول ۲ -۱-۱ نام و کد محصول : ۲ ۱-۲ شماره تعرفه گمرکی: ۳ ۱-۳ شرایط واردات : ۴ ۱-۴ استانداردهای محصول: ۴ ۱-۵ قیمت تولید داخلی و جهانی : ۵ ۱-۶ معرفی انواع و کاربردهای محصول: ۵ -۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول: ۶ -۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز : ۷ -۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول:...

ادامه مطلب