بایگانی برچسب ها: امینت در شبکه های بیسیم

دانلود پروژه امینت در شبکه های بیسیم

دانلود پروژه امینت در شبکه های بیسیم

امینت در شبکه های بیسیم فهرست مطالب بخش اول ۱-۱ شبکه‌های بی سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد ۲-۱ اساس شبکه‌های بی سیم ۱-۲-۱ حکومت عالی Wi-Fi ۲-۲-۱ ۸۰۲٫۱۱a یک استاندارد نوپا ۳-۲-۱ Bluetooth- قطع کردن سیم‌ها ۴-۲-۱ پشتیبانی خصوصیBluetooth ۵-۲-۱ آنچه پیش‌رو داریم ۳-۱ منشأ ضغف امنیتی در شبکه‌های بی‌سیم و خطرات معمول بخش دوم شبکه‌های محلی بی‌سیم ۱-۲ پیشینه ۲-۲ معماری شبکه‌های محلی بی‌سیم بخش سوم عناصر فعال و سطح پوشش WLAN ۱-۳ عناصر فعال شبکه‌های م...

ادامه مطلب