بایگانی برچسب ها: اناليز CFD

مقاله زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت

مقاله زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت

عنوان اصلی مقاله:    Variable valve timing for fuel economy improvement in a small spark-ignition engine زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت در موتور کوچک با اشتعال توسط جرقه چکیده: پتانسیل زمان بندی متغیر سوپاپ(VVT) یک سیستم ساده بررسی شده است. این سیستم برای به روزرسانی جابجایی های کوچک در یک موتور طراحی شده است که به دنبال هدف بهینه سازی عملکرد موتور و مصرف سوخت است. سیستم مکمل فازر و جایگزینی ان به طور مداوم(CVCP)، قادر...

ادامه مطلب