بایگانی برچسب ها: اناليز CFD

مقاله زمان بندي متغير سوپاپ جهت بهبود اقتصادي سوخت

مقاله زمان بندي متغير سوپاپ جهت بهبود اقتصادي سوخت

عنوان اصلی مقاله:    Variable valve timing for fuel economy improvement in a small spark-ignition engine زمان بندي متغير سوپاپ جهت بهبود اقتصادي سوخت در موتور كوچك با اشتعال توسط جرقه چكيده: پتانسيل زمان بندي متغير سوپاپ(VVT) يك سيستم ساده بررسي شده است. اين سيستم براي به روزرساني جابجايي هاي كوچك در يك موتور طراحي شده است كه به دنبال هدف بهينه سازي عملكرد موتور و مصرف سوخت است. سيستم مكمل فازر و جايگزيني ان به طور مداوم(CVCP)، قادر...

ادامه مطلب