بایگانی برچسب ها: انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها  فهرست مطالب فصل اول: مقدمه کلیات هدف فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها مقدمه انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه اضافه ولتاژهای صاعقه مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل) موج استاندارد قطع و وصل یا کلید‌زنی علل بروز اضافه ولتاژهای کلیدزنی اضافه‌ ولتاژهای ناشی از کلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی اضافه...

ادامه مطلب