بایگانی برچسب ها: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان

دانلود پروژه تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي در ايران

دانلود پروژه تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي در ايران

تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي در ايران فهرست مطالب مقدمه   1 طرح بحث   1 هدف تحقیق   10 سوالهای تحقیق   10 فرضیات تحقیق   11 روش تحقیق   12 ارائه اجمالی پلان   12 بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت    14 فصل اول: مفاهيم    14 مبحث اول: مفهوم و شاخه‌هاي مسؤوليت    15 بند 1: تعريف مسؤوليت   15 ب 2: اقسام مسؤوليت    16 الف: مسؤوليت اخلاقي    16 ب: مسؤوليت حقوقي    17 مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها    2...

ادامه مطلب