بایگانی برچسب ها: انتقال حرارت به سیالات

دانلود پروژه انتقال حرارت به سیالات

دانلود پروژه انتقال حرارت به سیالات

فهرست مطالب فصل اول 1-1-سيال فوق بحراني 5 1-2-كاربردهاي سيالات فوق بحراني 7 1-3-شماي كلي انتقال حرارت 9 1-3-2-انتقال حرارت در فشارهاي فوق بحراني 12 1-3-3-اخلال در انتقال حرارت 15 شكل (1ـ13): رفتار دماي ديواره در شارهاي حرارتي مختلف 16 مروري بر مطالعات گذشته 21 2-1- مقالات بازبيني 22 2-2- مطالعات تجربي و آزمايشگاهي 24 جدول 2-2 : تحقيقات آزمايشگاهي منتخب 25 2-3 – تحليل هاي عددي 34 جدول (2-3) : مطالعات عددي منتخب 34 2-4-روشهاي پيش بيني جدول (2-4)...

ادامه مطلب