بایگانی برچسب ها: انتقال مال غیر و آثار آن

دانلود کارتحقیقی انتقال مال غیر

دانلود کارتحقیقی انتقال مال غیر

دانلود کارتحقیقی انتقال مال غیر انتقال مال غیر چکیده جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ و۸ فروردین ۱۳۰۸- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ...

ادامه مطلب