بایگانی برچسب ها: اندازه‌گيري اضطراب

دانلود پروژه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

دانلود پروژه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان فهرست مطالب فصل اول مقدمه۲ بیان مسئله ۴ هدف از تحقیق و اهمیت مساله ۱۱ فرضیه تحقیق ۱۳ متغیرهای پژوهش۱۳ فصل دوم : ادبیات پیشینه در تحقیق اضطراب و فشار روانی۱۷ اجزای اضطراب۱۸ انواع اضطراب۲۱ اندازه‌گیری اضطراب۲۴ اضطراب امتحان۲۵ رویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی ، درمان شناختی – رفتاری)  ۲۹ بحران اضطراب در نوجوانی۳۱ دیدگاههای نظری درباره روانشناختی اضطراب۳۲ نظریه‌های اضطراب۴۵ کنار آمدن با اضطر...

ادامه مطلب