بایگانی برچسب ها: اندازه‌گيري مقدار انعكاس در ناحيه سكوت

دانلود مقاله طراحي و ساخت اتاق آنتن

دانلود مقاله طراحي و ساخت اتاق آنتن

دانلود مقاله طراحي و ساخت اتاق آنتن فهرست مطالب *  چكيده * فصل اول     محاسبه ناجيه سكوت اتاق آنتن و تعيين كيفيت اتاق     1 * 1- مقدمه    2 * 2- تعريف “Qiet zone” و “Quietness” اتاق كنتن    4 * 3- اندازه‌گيري مقدار انعكاس در ناحيه سكوت    6 * 4- تحليل نتايج آزمايش   15 * 5- مقايسه بين نتايج حاصل از دو روش    17 * فصل دوم     طراحي و مدل سازي اتاق انتن    25 * 1- مقدمه    27 * 2- نظريه جذب امواج الكترومغناطيسي    28 * 3- جاذب باند باريك    29 * 4- ...

ادامه مطلب