بایگانی برچسب ها: اندازه‌گيري مقدار انعكاس در ناحيه سكوت

دانلود مقاله طراحی و ساخت اتاق آنتن

دانلود مقاله طراحی و ساخت اتاق آنتن

دانلود مقاله طراحی و ساخت اتاق آنتن فهرست مطالب *  چکیده * فصل اول     محاسبه ناجیه سکوت اتاق آنتن و تعیین کیفیت اتاق     ۱ * ۱- مقدمه    ۲ * ۲- تعریف “Qiet zone” و “Quietness” اتاق کنتن    ۴ * ۳- اندازه‌گیری مقدار انعکاس در ناحیه سکوت    ۶ * ۴- تحلیل نتایج آزمایش   ۱۵ * ۵- مقایسه بین نتایج حاصل از دو روش    ۱۷ * فصل دوم     طراحی و مدل سازی اتاق انتن    ۲۵ * ۱- مقدمه    ۲۷ * ۲- نظریه جذب امواج الکترومغناطیسی    ۲۸ * ۳- جاذب باند باریک   ...

ادامه مطلب