بایگانی برچسب ها: اندازه‏گيرى ستانده‏هاى بانك كشاورزى

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی فهرست مطالب ۱- مقدمه ۳ ۲- ادبیات تحقیق‏ ۶ ۳- روش تحقیق ۸ ۴- بحث و بررسی ۹ الف- رویکرد واسطه‏گرى تعدیل یافته‏ ۹ – دیدگاه اقتصادى (حالت اول) ۱۱ اندازه‏گیرى نهاده‏هاى بانک کشاورزى‏ ۱۱ نهاده دارایى‏هاى ثابت (سرمایه) ۱۲ نیروى کار ۱۴ سپرده‏هاى بانکى‏ ۱۵ اعتبارات مالى دریافتى از منابع داخلى‏ ۱۶ نهاده واسطه‏هاى فیزیکى‏ ۱۷ محاسبه شاخص مقدارى نهاده‏هاى بانک کشاورزى‏ ۱۸ اندازه‏گیرى ستانده‏هاى بانک کشاورزى...

ادامه مطلب