بایگانی برچسب ها: اندازه گيري عملكرد سازمانها

دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد سازمانها

دانلود مقاله اندازه گیری عملکرد سازمانها

اندازه گیری عملکرد سازمانها ( با استفاده از مدل تعالی کانجی) چکیده تعالی کسب و کار بر رضایتمندی همزمان ذینفعان کلیدی سازمان و ضرورت اندازه گیری عملکرد سازمانی بر مبنای عوامل بحرانی موفقیت تاکید دارد. در این مقاله چارچوبی متمایز با سایر الگوهای متداول در اندازه گیری عملکرد تحت عنوان سیستم اندازه گیری تعالی کسب و کار کانجی”KBEMS”(1) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مدل، امکان تمرکز چند بعدی روی شاخصهای متفاوت مورد نظر ذینفعان دا...

ادامه مطلب