بایگانی برچسب ها: اندازه گيري فشار خون

دانلود پروژه فیزیک پزشکی و کاربردهای فشار

دانلود پروژه فیزیک پزشکی و کاربردهای فشار

فیزیک پزشکی و کاربردهای فشار فهرست مطالب: مقدمه: ۱ فصل اول – تعریف فشار  تعریف فشار ۲ شاره‌ها: ۳ خاصیت شاره ای ۱: ۴ خاصیت شاره ۲: ۴ خاصیت شاره ای ۳: ۵ کاربرد بالینی اصل پاسکال: ۶ اندازه گیری فشار جو: ۸ فشار پیمانه ای: ۹ فشار سنج: ۱۱ فصل دوم – اندازه گیری فشار خون فشارخون: ۱۳ فشار نبض: ۱۳ تغییرات فشار خون: ۱۴ اندازه گیری فشار خون: ۱۶ اندازه گیری مستقیم فشار خون: ۱۹ اندازه کاف: ۲۲ لمس فشار خون: ۲۲ اندازه گیری دو طرفه: ۲۳ تغییرات وضع...

ادامه مطلب