بایگانی برچسب ها: اندازه گيري هاي فشار استاتيک

دانلود پروژه توربو ماشین ها

دانلود پروژه توربو ماشین ها

توربو ماشین ها فهرست مطلب * بخش اول – ديناميک سيالات در توربو ماشين ها * مقدمه * ويژگيهاي ميدان هاي جريان در توربو ماشين ها * ويژگيهاي اساسي جريان * جريان در دستگاههاي تراکمي * جريان در فن ها و کمپرسورهاي محوري *  جريان در کمپرسورهاي سانتريفوژ * جريان در سيستم هاي انبساطي * جريان در توربين هاي محوري * جريان در توربينهاي شعاعي *  مدلسازي ميدانهاي جريان توربو ماشين *  مراحل مختلف مدلسازي مرتبط با فرآيند طراحي *  مدلسازي جريان براي ...

ادامه مطلب