بایگانی برچسب ها: اندازه گيري هاي فشار استاتيک

دانلود پروژه توربو ماشین ها

دانلود پروژه توربو ماشین ها

توربو ماشین ها فهرست مطلب * بخش اول – دینامیک سیالات در توربو ماشین ها * مقدمه * ویژگیهای میدان های جریان در توربو ماشین ها * ویژگیهای اساسی جریان * جریان در دستگاههای تراکمی * جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری *  جریان در کمپرسورهای سانتریفوژ * جریان در سیستم های انبساطی * جریان در توربین های محوری * جریان در توربینهای شعاعی *  مدلسازی میدانهای جریان توربو ماشین *  مراحل مختلف مدلسازی مرتبط با فرآیند طراحی *  مدلسازی جریان برای ...

ادامه مطلب