بایگانی برچسب ها: اندازه گيري و كنترل كيفيت

دانلود پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت

دانلود پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت

اندازه گيري و كنترل كيفيت فهرست مطالب فصل اول اندازه گيري 1-تاريخچه اندازه گيري در جهان تعريف اندازه گيري : صحت : رواداري : دقت : تكرارپذيري : دامنه و ميزان تغييرات : خطاي ثابت : خطاي مطلق : تصحيح : منابع خطاي اندازه گيري : خطاهاي ناشي از دستگاه اندازه گيري : خطاهاي ناشي از مشاهده در اندازه گيري : تجزيه و تحليل اطلاعات اندازه گيري : وسايل اندازه گيري : كاربرد برچسبهاي كاليبراسيون نيازمنديهاي آزمايشگاه دستگاه هاي اندازه گ...

ادامه مطلب