بایگانی برچسب ها: اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

دانلود مقاله اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

دانلود مقاله اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر فهرست مطالب مقدمه 4 فصل اول : اجزای مدار مقدمه 6 میکروکنترلر80516 آی سی تایمر5559 کلید12 پایه10 فصل دوم : نحوه عملکرد مدار مقدمه 13 رگلاتور13 LCD آی سی 55515 میکروکنترلر 805115 کلید 12 پایه 17 فصل سوم : برنامه میکروکنترلرونقشه مدار مقدمه20 توضیح برنامه میکروکنترلر20 برنامه کامل میکروکنترلر24 نقشه کامل مدار29 منابع31 مقدمه همانطورکه می دانید محاسبه واندازه گیری مقادیرعناصرالکتریکی درطراحی وپیاده سازی مدارهای ا...

ادامه مطلب