بایگانی برچسب ها: اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

دانلود مقاله اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

دانلود مقاله اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر فهرست مطالب مقدمه ۴ فصل اول : اجزای مدار مقدمه ۶ میکروکنترلر۸۰۵۱۶ آی سی تایمر۵۵۵۹ کلید۱۲ پایه۱۰ فصل دوم : نحوه عملکرد مدار مقدمه ۱۳ رگلاتور۱۳ LCD آی سی ۵۵۵۱۵ میکروکنترلر ۸۰۵۱۱۵ کلید ۱۲ پایه ۱۷ فصل سوم : برنامه میکروکنترلرونقشه مدار مقدمه۲۰ توضیح برنامه میکروکنترلر۲۰ برنامه کامل میکروکنترلر۲۴ نقشه کامل مدار۲۹ منابع۳۱ مقدمه همانطورکه می دانید محاسبه واندازه گیری مقادیرعناصرالکتریکی درطراحی ...

ادامه مطلب