بایگانی برچسب ها: اندرکنش تنه شمع با خاک لایه بالا

دانلود پروژه اندرکنش شمع خاک و تحت اثر بار محوری

دانلود پروژه اندرکنش شمع خاک و تحت اثر بار محوری

اندرکنش شمع خاک و تحت اثر بار محوری فهرست مطالب پیشگفتار ۱ ۱-۱) مقدمه ۱ ۱-۱-۱) پی عمیق یا شمع ۲ ۱-۲) بیان مساله ۳ فصل اول ۴ ۱-۱) مقدمه ۴ ۱-۲) اصطکاک بین شمع و خاک ۵ ۱-۳) شرایط فعال شدن مقاومت نوک ۸ ۱-۴) مقاومت در انتهای کوبش و در کوبش مجدد ۹ ۱-۵) نیروهای پس ماند در شمع ۱۰ ۱-۶) صفحۀ خنثی ۱۲ ۱-۷) نشست پی‌های عمیق ۱۶ ۱-۷-۱) روش سنتی متداول (Conventional approach) ۱۷ ۱-۷-۲) روش مدول تانژانت جانبو ۱۹ ۱-۷-۳) محاسبۀ نشست گروه شمع ۲۲ ۱-۷-۴) خلاصۀ م...

ادامه مطلب