بایگانی برچسب ها: انسان ، طبيعت ، معماري

دانلودپاورپوینت پروژه انسان ، طبیعت ، معماری

دانلودپاورپوینت پروژه انسان ، طبیعت ، معماری

دانلودپاورپوینت پروژه انسان ، طبیعت ، معماری (باغ شاه بهشهر) فهرست مطالب فقط تصویر تصاویر عناصراصلی تشکیل دهنده باغ ایرانی تصاویر عناصرفرعی تشکیل دهنده باغ ایرانی تمام فعالیت ها و اقدامات بشر، نمودی در طبیعت دارد و در حقیقت ریشه و بنیاد آن در طبیعت است .بر این اساس تمامی نوآوری های بشر در زمینه علوم و مهارت های زندگی، چیزی به جز کشف گوشه ای از طبیعت نبوده و چیزی به عنوان اختراع وجود ندارد. آن چه را که ما به عنوان اختراع از آن نام می بر...

ادامه مطلب