بایگانی برچسب ها: انسان ، طبيعت ، معماري

دانلودپاورپوینت پروژه انسان ، طبيعت ، معماري

دانلودپاورپوینت پروژه انسان ، طبيعت ، معماري

دانلودپاورپوینت پروژه انسان ، طبيعت ، معماري (باغ شاه بهشهر) فهرست مطالب فقط تصویر تصاوير عناصراصلي تشكيل دهنده باغ ايراني تصاوير عناصرفرعي تشكيل دهنده باغ ايراني تمام فعاليت ها و اقدامات بشر، نمودي در طبيعت دارد و در حقيقت ريشه و بنياد آن در طبيعت است .بر اين اساس تمامي نوآوري هاي بشر در زمينه علوم و مهارت هاي زندگي، چيزي به جز كشف گوشه اي از طبيعت نبوده و چيزي به عنوان اختراع وجود ندارد. آن چه را كه ما به عنوان اختراع از آن نام مي بر...

ادامه مطلب