بایگانی برچسب ها: انصراف از استرداد دعوي در دعاوي.ppt

مقاله انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی

مقاله انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی

انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی مقدمه از جمله مسائل قابل بحث در دادرسیها اعم از داخلی و بین المللی , آثار حقوقی استرداد دعوی است استرداد دعوی به معنای (چشم پوشی مدعی از دعوای خود به رضای یک جانبه خویش ) علی الاصول سبب سقوط دعوی می گردد در حقوق ایران , (مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوای خود را استرداد کند در این صورت , به درخواست مدعی علیه به تادیه خسارت مدعی علیه محکوم می شود استرداد دعوی در دادرسی...

ادامه مطلب