بایگانی برچسب ها: انصراف از استرداد دعوي در دعاوي

مقاله انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی

مقاله انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی

انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی مقدمه از جمله مسائل قابل بحث در دادرسیها اعم از داخلی و بین المللی , آثار حقوقی استرداد دعوی است استرداد دعوی به معنای (چشم پوشی مدعی از دعوای خود به رضای یک جانبه خویش ) علی الاصول سبب سقوط دعوی می گردد در حقوق ایران , (مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوای خود را استرداد کند در این صورت , به درخواست مدعی علیه به تادیه خسارت مدعی علیه محکوم می شود استرداد دعوی در دادرسی...

ادامه مطلب