بایگانی برچسب ها: انعطاف پذيري RUP

دانلود مقاله Rational Unified Process

دانلود مقاله  Rational Unified Process

دانلود مقاله  Rational Unified Process چه چیز می‌تواند یک پروسه تولید نرم‌افزار را توصیف کند؟ آیا منظور از پروسه، آماده‌سازی نرم‌افزار صرفاً برای ارائه در بازار است؟ مسلماً در هر کاری وجود یک سامانه و فرایند کاری ضروری است؛ ولی چه چیزی می‌تواند موجب ایجاد سرعت و کیفیت در فرایند تولید یک نرم‌افزارشود؟ لزوماً طراحی و پیاده‌سازی یک فرایند یکپارچه و منطقی می‌تواند چنین نتیجه‌ای در بر داشته باشد.فرایند انجام یک پروژه تعریف می‌کند که چه کسی...

ادامه مطلب