بایگانی برچسب ها: انعقاد قراردادهاي الكترونيكي.ppt

دانلود پروژه انعقاد قراردادهای الکترونیکی

دانلود پروژه انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قراردادهای الکترونیکی انعقاد قراردادهای الکترونیکی قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا ...

ادامه مطلب