بایگانی برچسب ها: انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصه خلقت پدیدار کرد ، همانا قلم بود و امر کرد او را که : «بنویس» قلم عرض کرد : «چه بنویسم؟» فرمود : «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.» از آنجائیکه کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی ، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی – تحقیقی از متقاضیان منصب مز...

ادامه مطلب