بایگانی برچسب ها: انواع ترانسهای جریان از نظر ساختمان

دانلود مقاله ترانسفورماتور های جریان Current transformer

دانلود مقاله ترانسفورماتور های جریان Current  transformer

 ترانسفورماتور های جریان Current  transformer فهرست مطالب ترانسفورماتورهای جریان ۱ پارامترهای اساسی در Cotها ۳ انواع ترانسهای جریان از نظر ساختمان ۱۰ مشخصات الکتریکی ترانسهای جریان ۱۳ ترانسفورماتورهای ولتاژ ۱۴ خروج دستی ترانسفورماتورها جهت سرویس و تعمیرات ۱۸ برقرار کردن ترانسفورماتور پس از پایان کار سرویس و تعمیرات  ۱۹ عملیات در پستهای فوق توزیع دارای با سبار ۶۳ کیلو ولت۲۱ بهره برداری از ترانسورماتورهای فوق توزیع ۲۹ در پستهای فشارق...

ادامه مطلب