بایگانی برچسب ها: انواع ترخيص نسبت به تكليف منجز

دانلود مقاله حجیت قطع

دانلود مقاله حجیت قطع

دانلود مقاله حجیت قطع  حجيت قطع چیست؟ قطع: عنصر مشتركى است كه در كار استنباط، چه در بخش اصول عمليه و چه در بخش ادّله محرزه بكار مى آيد. حجيت قطع: يعنى در صورت مخالفت باتكليف مقطوع به عند المكلّف عقاب را منجز ميكند و معذّر و نافى استحقاق عقاب است در صورتى كه بخاطر عمل بقطعش با مولا مخالفت نمايد. حجيت قطع بر هر كار استنباطى مقدم است; حتى در بحث هاى اصولى، مثل ظهورات به حصول قطع به حجيت آنها نياز داريم. 18 – چهار ويژگى قطع: كاشف...

ادامه مطلب