بایگانی برچسب ها: انواع سرويس

دانلود مقاله والیبال

دانلود مقاله والیبال

والیبال فهرست مطالب مقدمه.. ۱ تاریخچه.. ۱ والیبال.. ۱ تجهیزات و اصطلاحات.. ۴ زمین بازی والیبال.. ۴ توپ.. ۶ تجهیزات بازیکنان.. ۷ کفش ها.. ۷ لباسها.. ۸ اصطلاحات بازی والیبال.. ۸ اِیس (AEC):.. 8 آئریال(AERIALS):.. 9 حمله:.. ۹ مهاجم:.. ۹ دفاع حمله:.. ۹ سیستم حمله:.. ۹ منطقه عقب زمین:.. ۹ آبشار زدن از منطقه عقب زمین:چ.. ۹ پاس دادن به پشت:.. ۱۰ بازیکنان منطقه عقب:.. ۱۰ دفاع:.. ۱۰ پوشش دفاع:.. ۱۰ مدافع:.. ۱۰ خط انتهای زمین (BASE- LINE):.. 10 د...

ادامه مطلب