بایگانی برچسب ها: انواع سند انتقال اجرایی.pdf

دانلود پروژه مفهوم سند انتقال اجرایی

دانلود پروژه مفهوم سند انتقال اجرایی

پروژه مفهوم سند انتقال اجرایی مفهوم سند انتقال اجرایی مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان ام...

ادامه مطلب