بایگانی برچسب ها: انواع سند انتقال اجرایی

دانلود پروژه مفهوم سند انتقال اجرایی

دانلود پروژه مفهوم سند انتقال اجرایی

پروژه مفهوم سند انتقال اجرایی مفهوم سند انتقال اجرایی مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاك غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب كسانیكه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان ام...

ادامه مطلب