بایگانی برچسب ها: انواع سيستم هاي قطره اي

مقاله رایگان بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آب و خاک

مقاله رایگان بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آب و خاک

دانلود رایگان مقاله بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آب و خاک فهرست مطالب فصل اول: تعریف خاک… ۱ تعریف خاک… ۲ آب.. ۲ ترکیبات مایع محلول در آب.. ۳ فصل دوم: ضرورت ارزیابی محیطی.. ۴ مقدمه. ۵ اهداف.. ۷ نحوه استفاده از راهنما ۹ فصل سوم: زهکشی، آبیاری و اثرات زیستی آن.. ۱۱ الف‌ـ تاریخچه زهکشی.. ۱۲ مقدمه ای بر زهکشی در کشاورزی.. ۱۲ مشکلات ناشی از زه دار شدن اراضی.. ۱۳ الف- جلو گیری از رشد گیاه ۱۳ ب- ایجاد اشکال در انجام عملیات کشاورزی...

ادامه مطلب