بایگانی برچسب ها: انواع سیستمهای تولید و طبقه بندی آنها

بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام

بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام

بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام شيمي تهران چکیده : موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی ارزیابی کاروزمان خط تولید برج تقطير شرکت بهفام شیمی تهران می باشد. آنچه که درباره اهمیت موضوع می توان به آن اشاره کرد ، تحقق اهداف ارزیابی روش و کارسنجی به عنوان فنون ارزیابی کار است که می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطير شرکت بهفام شیمی تهران به منظور محاسبه زمان تولید  محصول در یک دور...

ادامه مطلب